ISN.AC | IRANIAN SCIENTIFIC NETWORK  | شبکه علمی ایران

اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
12 و 13 آذر ماه 99
دانشگاه تبریز - با مجوز ISC

 

شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 16hydro.ir
محور ها :
1- مهندسی رودخانه    2- روش های عددی در مهندسی آب    3- مهندسی آب و فاضلاب    4- هیدرولیک دریا، سواحل و بنا...    5- محیط زیست در مهندسی آب    6- آب های زیر زمینی، مدلسازی و...    7- مدیریت سیستمهای منابع آب    8- سدها، سازه ها و ماشین های ه...    9- HSE و پدافند غیر عامل در مهند...    10- ابزارها و فناوری های نوین د...    11- کاربرد RS و GIS در مهندسی آب    12- مدیریت سیلاب    13- هیدرولوژی، کلیماتولوژی و ت...    14- نیروگاههای برقابی، طراحی و...   

مشاهده مقالات

کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژِی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: restconf.org
محور ها :
1-مهندسی برق   2-مهندسی مکانیک   3-مهندسی عمران   4-مهندسی کشاورزی   5-مهندسی معماری   6-مهندسی هوا و فضا   7-مهندسی متالوژی   8-مهندسی معدن   9-مهندسی نفت   10-مهندسی صنایع   11-مهندسی پزشکی   12-مهندسی کامپیوتر   13-فناوری اطلاعات   14-علوم زیستی   15-زمین شناسی   16-علوم آزمایشگاهی   17-داروسازی   18-ریاضیات   19-فیزیک   20-شیمی   21-شیمی کاربردی   22-آمار   23-بیوتکنولوژی   24-علوم ورزشی   25-پژوهش در هنر   26-روانشناسی   27-مدیریت   28-علوم انسانی   29-علوم اجتماعی   30-علوم تربیتی   31-حقوق بین الملل   32-مدیریت بازرگانی   33-باستان شناسی   34-آموزش زبان   35-اقتصاد   36-مهندسی متالوژی و مواد   37-میکروبیولوژی   38-هوا شناسی   39-حقوق   40-روانشناسی بالینی   41-روانشناسی اجتماعی   42-مهندسی شیمی   

مشاهده مقالات

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 4meaconf.com
محور ها :
1-مدیریت عمومی   2-مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی   3-خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی   4-مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات   5-توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی   6-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین   7-مدیریت استراتژیک   8-مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی   9-مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه   10-مدیریت بازار   11-مدیریت آینده پژوهی   12-مدیریت پروژه   13-اقتصاد خرد   14-اقتصاد کلان   15-اقتصاد سنجی   16-رشد اقتصادی   17-نظام های اقتصادی   18-اقتصاد توسعه   19-اقتصاد کشاورزی   20-برنامه ریزی اقتصادی   21-اقتصاد شهری   22-اقتصاد انرژی   23-مدیریت مالی   24-سرمایه گذاری   25-رفتار سازمانی   26-علوم رفتاری در مدیریت   27-مباحث نوین در حسابداری   28-اخلاق در حسابداری و حسابرسی   29-حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده   30-شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري   31-بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری   32-حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري   33-حسابداری و فناوری اطلاعات   34-مدیریت مهاجرت های بین المللی   35-رویکردهای بین المللی و ویژه   36-رویکردهای کاربردی    37-رویکردهای بانکداری   38-رویکردهای اسلامی   39-رویکردهای زیست محیطی   

مشاهده مقالات

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 3icm21.com
محور ها :
1-مدیریت دانش   2-مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی   3-خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی   4-مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات   5-توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی   6-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین   7-مدریرت استراتژیک – پروژه ها   8-مدریرت منابع انسانی و رفتارسازمانی   9-مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه   10-مدیریت بازار   11-مدیریت آینده پژوهی   12-اقتصاد مهندسی و مهندسی مالی    13-تحلیل سیستم های اقتصادی    14-طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی    15-مدیریت اتلاف و بهره وری و ناب سازی فرآیندها    16- مدیریت و مهندسی انرژی    17-مدیریت و مهندسی صنایع    18-مدیریت و مهندسی کیفیت    19-مهندسی سلامت    20-مدیریت و مهندسی نگهداری و تعمیرات    21-مهندسی ساخت و تولید    

مشاهده مقالات

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 4icesconf.com
محور ها :
1-علوم مهندسی   2-علوم   3-علوم انسانی   

مشاهده مقالات

دومین مجمع مدیران جهانی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 2imfconf.com
محور ها :
1- مؤلفه ها و عوامل رشد و توسعه سازمانهای امروزی   2- تعالی و سرآمدی کسب و کار   3- نقش مسئولیتها و پاسخگویی اجتماعی در توسعه کسب و کار   4- رویکردهای نوین و مؤثر بازاریابی و برندسازی   5- هوشمندی کسب و کار و هوش تجاری   6- رویکردهای نوین توسعه بازار و ورود به بازارهای جدید و پنهان   7- مدیریت انرژی و تأثیر آن بر عملکرد و دستاوردهای سازمان   8- تأثیرات زیست محیطی کسب و کارها   9- توسعه سرمایه های فکری و توانمندسازی منابع انسانی   10- نقش مدیریت منابع انسانی و استفاده از ظرفیتهای افراد در فضای کسب و کار امروز   11- نحوه تأثیرپذیری کسب و کار از تعامل و ارتباط جامعه با کارکنان سازمان   

مشاهده مقالات

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 3cauem.com
محور ها :
1-مهندسی عمران   2-مهندسی زلزله   3-مهندسی معماری و توسعه پایدار   4-مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری   5-مدیریت و برنامه ریزی شهری   6-مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار   7-مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری   8-منظر شهري پايدار و توسعه   9-روانشناسی و جامعه شناسی شهری   10-مرمت بافت ها و آثار تاریخی   11-مدیریت بحران   

مشاهده مقالات

همایش مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: ieconf.ir
محور ها :
1-مدیریت   2-نوآوری و کارآفرینی   

مشاهده مقالات

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 4ibsconf.com
محور ها :
1-علوم اجتماعی   2-علوم سیاسی   3-علوم تربیتی   4-فرهنگ و هنر   5-زبان شناسی   6-فلسفه و تاریخ   7-آموزش زبان   8-رفتارشناسی   9-روانشناسی عمومی   10-روانشناسی کودک   11-روانشناسی بالینی   12-روانشناسی اجتماعی   13-مطالعات احتماعی   14-حقوق و مبانی آن   15-حقوق بین الملل   

مشاهده مقالات

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 3icmi.com
محور ها :
1-مدیریت   2-مهندسی صنایع   

مشاهده مقالات

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 3iceasconf.com
محور ها :
1-علوم مهندسی   2-علوم کاربردی   3-علوم انسانی   

مشاهده مقالات

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 5icesconf.com
محور ها :
1-علوم مهندسی   2-علوم   3-علوم انسانی   

مشاهده مقالات

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 3icmhconf.com
محور ها :
1-مدیریت   2-علوم انسانی   

مشاهده مقالات

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 4mrhconf.com
محور ها :
1-رفتار سازمانی   2-علوم اجتماعی   3-علوم سیاسی   4-روانشناسی بالینی   5-روانشناسی اجتماعی   6-روانشناسی عمومی   7-علوم تربیتی   8-حقوق بین الملل   9-علوم رفتاری در مدیریت   10-مدیریت عمومی   11-رفتار در علم مدیریت و اقتصاد   

مشاهده مقالات

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 4cauem.com
محور ها :
1-مهندسی عمران   2-مهندسی زلزله   3-مهندسی معماری و توسعه پایدار   4-مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری   5-مدیریت و برنامه ریزی شهری   6-مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار   7-مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری   8-منظر شهري پايدار و توسعه   9-روانشناسی و جامعه شناسی شهری   10-مرمت بافت ها و آثار تاریخی   11-مدیریت بحران   

مشاهده مقالات