ISN.AC | IRANIAN SCIENTIFIC NETWORK  | شبکه علمی ایران

کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: icme.ir
محور ها :
1-مدیریت عمومی    2-مدیریت بازرگانی    3-مدیریت صنعتی    4-مدیریت مالی   5-مدیریت پروژه    6-مدیریت بازار   7-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین    8-توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی    9-مدیریت آموزش    10-مدیریت بیمه    11-مدیریت دانش   12-مدیریت اجرایی   13-مدیریت استراتژیک    14-مدیریت رسانه    15-مدیریت زمان    16-رفتار سازمانی   17-علوم رفتاری در مدیریت    18-مدیریت ارتباط با مشتری    19-مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه    20-مدیریت فناوری اطلاعات    21-مدیریت شهری    22-خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی   23-مدیریت کسب و کار    24-مدیریت آموزش عالی    25-مدیریت علوم اجتماعی    26-مدیریت و توسعه پایدار    27-مدیریت ثبت اسناد و املاک    28-مدیریت جهانگردی   29-مدیریت مهاجرت بین الملل   30-مدیریت اطلاعات    31-مدیریت کتابخانه ای    32-مدیریت تولید و عملیات    33-مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری   34-مدیریت بحران   

مشاهده مقالات

کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: icmba.ir
محور ها :
1-مديريت و توسعه   2-مديريت ورزشي   3-مديريت بازرگاني   4-مديريت دولتي   5-مديريت صنعتي   6-مديريت جهانگردي   7-مديريت مالي، بيمه و گمرگ   8-مدیریت بازار   9-اقتصاد و توسعه کاربردی   10-اقتصاد و توليد ملي   11-اقتصاد در شرايط تحريم   12-بانكداري وتوسعه پايدار در اقتصاد   13-اقتصاد در كشاورزي    14-بسترهاي فرهنگي ، اقتصادي و نقش هنر در توسعه اقتصادي   15-نوآوري،كارآفريني و توسعه اقتصادي   16-مديريت و توسعه اقتصادي   17-حسابداري، حسابرسي و توسعه   18-توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری و بازاریابی   19-كارآفريني   20-بهره وری و توسعه   21-رهبري و رفتار سازماني    22-استراتژي و رقابت    

مشاهده مقالات

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: icica.ir
محور ها :
1-مهندسی عمران و توسعه پایدار   2-مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي   3-مهندسی معماری و توسعه پایدار   4-مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری   5-برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری   6-مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار   7-زیرساخت های شهری   8-مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری   9-منظر شهري پايدار و توسعه   10-فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری   11-مرمت بافت ها و آثار تاریخی   12-مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران   

مشاهده مقالات

دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: icguee.ir
محور ها :
1-مهندسی ژئوتکنیک: (ارزیابی منشاء مخاطرات لرزه ای، پخش امواج لرزه ای، ضربه و اخطار بهنگام )   2-ارزیابی خطر، منابع لرزه ای،موج لرزه ای، تاثیرات ضربه ای و هشدار بهنگام   3-تجارب وآموزه هایی از زمین لرزه های جدید   4-آتش سوزی پس از وقوع زلزله   5-نو آوری و طراحی سازه های جدید   6-اجرا با کیفیت بالا، استفاده ازکامپیوتر و شبیه سازی   7-ارزیابی خسارات وریسک شهری، مرمت وتعمیر و مقاوم سازی   8-میراگرها و جداسازهای لرزه ای، اتلاف انرژی و سیستم جدید کنترل   9-آمادگی ومدیریت اضطراری در زمین لرزه های بزرگ   10-رفتار و طراحی تسلیح سازه های بتنی زیربارهای ناشی از زلزله   11-طراحی لرزه ای ومقاوم سازی پلها   12-آنالیز و طراحی سازه ها در برابر بارهای ناشی از زلزله   13-فضاهای زیر زمینی شهری، طراحی، مهندسی لرزه ای و ویژگی های محیط زیست با تاکید بر اندرکنش خاک و حفاری تونل   14-زمین ساخت صفحه ای، علل زمین لرزه ها (ارزیابی، آنالیزو تغییرات زمانی رخداد زلزله ها در ایران از 1964 تا 2014 میلادی)   15-زمین شناسی مهندسی و تغییرات اقلیمی   16- توسعه پايدار شهري و مقاوم سازي معماري   17-مدل سازی ساختاری سنگ های متراکم و توده ای   18-خواص توده سنگ   19-رفتار سازه های ساخته شده بر روی گسل های فعال   20-ارزیابی اندرکنش موجود بین خاک و سازه   21-ریزپهنه بندی لرزه ای شهرهای لرزه خیز ایران با تاکید بر شهر تبریز   22-مقاوم سازی لرزه ای سازه های مهندسی تاسیسات زیربنایی برج ها و سازه ها بلند، ساختمان های تاریخی و آثار باستانی   23-لرزه شناسی   

مشاهده مقالات

کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: icesconf.com
محور ها :
1-علوم مهندسی   2-علوم   3-علوم انسانی   

مشاهده مقالات

اولین کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: iceiconf.ir
محور ها :
1-مدیریت در نوآوری های نوین مهندسی   2-طراحی نرم افزاری و سخت افزاری در کلیه رشته های مهندسی   3-تولید و ارتقاء تکنولوژی در کلیه رشته های مهندسی   4-اتوماسیون و رباتیک در کلیه رشته های مهندسی   5-مهندسی برق   6-مهندسی کامپیوتر   7-مکانیک و مکاترونیک   8-مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی   9-مهندسی معدن   10-مهندسی عمران   11-مهندسی معماری   12-مهندسی شهرسازی   13-مهندسی متالوژی   14-مهندسی کشاورزی   15-مهندسی شیمی   16-نفت ،گاز و پتروشیمی   17-انرژی های تجدید پذیر   18-نساجی و شیمی نساجی   19-مهندسی صنایع غذایی   

مشاهده مقالات

The 4th International Health Congress of Islamic Countries

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: icehconf.com
محور ها :


مشاهده مقالات

کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: iceasconf.com
محور ها :
1-علوم مهندسی   2-علوم کاربردی   3-علوم انسانی   

مشاهده مقالات

کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: icdat.ir
محور ها :
1-کشاورزی و توسعه پایدار   2-منابع طبیعی و توسعه پایدار   3-آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک   4-مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات   5-مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی   6-علوم صنایع غذایی   7-علوم دامی و دامپزشکی   8-علوم شیلات و آبزیان   9-تولیدات گیاهی و علوم باغبانی   10-علوم زراعت   11-علوم جنگل و مرتع   12-نانو تکنولوژی در کشاوزی   13-بیابان و بیابان زدایی   14-مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت   15-مدیریت انرژی و توسعه پایدار   16-پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست   17-تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی   18-زیست بوم پایدار و توسعه   19- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار   20-محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار   21-محیط زیست ، هوا و صوت   

مشاهده مقالات

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: iccacs.com
محور ها :
1-مهندسی عمران و توسعه پایدار   2-مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي   3-مهندسی معماری و توسعه پایدار   4-مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری   5-برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری   6-مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار   7-مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری   8-منظر شهري پايدار و توسعه   9-فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری   10-مرمت بافت ها و آثار تاریخی   11-مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران   

مشاهده مقالات

کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: cau2016.com
محور ها :
1-مهندسی عمران و توسعه پایدار    2-مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي    3-مهندسی معماری و توسعه پایدار    4-مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری    5-برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری    6-مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار    7-زیرساخت های شهری    8-مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری    9-منظر شهري پايدار و توسعه    10-فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری    11-مرمت بافت ها و آثار تاریخی    12-مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران   

مشاهده مقالات

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: aseconf.com
محور ها :
1-بخش علوم کشاورزی   2-بخش محیط زیست انسانی   3-بخش محیط زیست طبیعی   

مشاهده مقالات

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 5meaconf.com
محور ها :
1-رویکردهای بین المللی و ویژه    2-رویکردهای بین المللی و ویژه    3-رویکردهای بین المللی و ویژه    4-رویکردهای کاربردی    5-رویکردهای کاربردی    6-رویکردهای کاربردی    7-رویکردهای بانکداری   8-رویکردهای اسلامی   9-رویکردهای زیست محیطی   

مشاهده مقالات

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 4rstconf.com
محور ها :
1-مهندسی کامپیوتر   2-مهندسی بــرق   3-مهندسی مکانیک   4-مهندسی عمـران   5-مهندسی کشاورزی   6-مهندسی معمـاری   7-مهندسی هوافضـا   8-مهندسی متالـوژی   9-مهندسی پزشکی   10-مهندسی معــدن   11-علوم زیسـتی   12-زمین شنـاسی   13-علوم آزمایشگاهی   14-داروســازی   15-ریاضیــات   16-فیزیک   17-شـیمـی   18-شیمی کاربردی   19-آمـــار   20-بیوتکنولوژی   21-روانشنــاسی   22-علوم اجتماعی   23-علـوم تربیـتی   24-باستان شناسی   25-آموزش زبـان   26-فلسفــه   27-اقتـصــاد   28-پژوهش درهنر   29-مدیریت مهاجرت بین الملل   30-مهندسی نفت   31-مهندسی فناوری اطلاعات   32-تاریخ   33-علوم ورزشی   34-حقوق بین الملل   35-مهندسی صنایع   36-میکروبیولوژی   37-هوا شناسی   38-مهندسی شیمی   39-حقوق   40-برنامه ریزی شهری   

مشاهده مقالات

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 2meaconf.com
محور ها :
1-مدیریت عمومی   2-مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی   3-خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی   4-مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات   5-توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی   6-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین   7-مدیریت استراتژیک   8-مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی   9-مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه   10-مدیریت بازار   11-مدیریت آینده پژوهی   12-مدیریت پروژه   13-اقتصاد خرد   14-اقتصاد کلان   15-اقتصاد سنجی   16-رشد اقتصادی   17-نظام های اقتصادی   18-اقتصاد توسعه   19-اقتصاد کشاورزی   20-برنامه ریزی اقتصادی   21-اقتصاد شهری   22-اقتصاد انرژی   23-مدیریت مالی   24-سرمایه گذاری   25-رفتار سازمانی   26-علوم رفتاری در مدیریت   27-مباحث نوین در حسابداری   28-اخلاق در حسابداری و حسابرسی   29-حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده   30-شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري   31-بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری   32-حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري   33-حسابداری و فناوری اطلاعات   34- مدیریت مهاجرت های بین المللی   

مشاهده مقالات