ISN.AC | IRANIAN SCIENTIFIC NETWORK  | شبکه علمی ایران

اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
12 و 13 آذر ماه 99
دانشگاه تبریز - با مجوز ISC

 

ارتقای کیفیت زندگی در محلات سیزده گانه شهرداری منطقه 12 با رویکرد احیای شبانه محلات کم برخوردار

مهدیه طایفه رستمی 1 سعید شاه میر 2

چکیده :
یکی از جاذبه های شهری و میراث ماندگار فرهنگ و هویت جوامع امروز، فضاهای عمومی شهرها هستند. این فضاها، مفهومی متعالی‌تر از یک فضای ساده و معمولی دارند، به گونه‌ای که علاوه بر پوشش خصیصه‌های کلی یک فضا، معیارهای زیبایی‌شناختی و ارزش‌های پیچیده اقتصادی و اجتماعی را نیز در برمی‌گیرند. عملکرد اصلی این فضاها، فراهم‌سازی و بسترسازی برای پذیرش کلیه اقشار جامعه در کلیه ساعات شبانه‌روز است. از این رو، کیفیت فضاهای عمومی و عناصر شهری مستقر در فضا می‌تواند زمینه‌ساز میزان کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی باشد. از آنجا که منطقه 12 شهرداری تهران ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های توسعه گردشگری در شبانه‌روز را دارد، مقاله حاضر با هدف احیای زندگی شبانه در منطقه 12 شهرداری تهران از طریق توسعه گردشگری تدوین شده و از روش توصیفی و مصاحبه باز برای گردآوری اطلاعات استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش متخصصان حوزه علوم اجتماعی، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری را در برمی‌گیرد. فرضیه اصلی که وجود دارد این است که به نظر می‌رسد ارتباط متقابلی بین میزان توسعه گردشگری و زندگی شبانه در منطقه 12 وجود دارد.پس از بررسی مبانی نظری در خصوص احیای زندگی شبانه در منطقه 12، با 10 نفر از متخصصان و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، بافت تاریخی، معماری و گردشگری مصاحبه به عمل آمد. پس از بررسی نظرات جامعه آماری برای توسعه گردشگری و احیای زندگی شبانه، احصاء ظرفیت ها، نقش سازمان¬ها و تعامل تمامی دستگاه‌های دخیل و ذی نفع، موانع شکل گیری حیات شبانه، عوامل موثر بر آن در منطقه 12 همچنین احصاء زیرساخت های متعدد، نیازسنجی از شهروندان، ضروری تلقی می شود. در این پژوهش محله هایی(پامنار، هرندی و ...)که برای زندگی شبانه تهدید محسوب می شوند و نیز محله هایی(محور سی تیر، گذر باب همایون و ...) که به عنوان بستر مناسب برای زندگی شبانه محسوب می شود مطرح شدند.در نهایت نتایج نشان می دهد که منطقه 12 بستر و ظرفیت گسترده ای برای شکل گیری زندگی شبانه را دارد، اما به صورت بهینه از آن استفاده نمی‌شود و برای استفاده بهینه از این فضاهای شهری ضرورت انجام پژوهش های متعدد و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی وجود دارد.
کلمات کلیدی : حیات شبانه، امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی، فضای شهری

جناب آقای / سرکار خانم مهدیه طایفه رستمی 1 سعید شاه میر 2
بدین وسیله گواهی میشود مقاله شما تحت عنوان ارتقای کیفیت زندگی در محلات سیزده گانه شهرداری منطقه 12 با رویکرد احیای شبانه محلات کم برخوردار در germanconf.com مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته و با کد XACC-DAGAD در شبکه علمی ایران نیز نمایه شده است.

دریافت گواهی